Hestedamsgade

Andelsmejeriet under nedrivning, set fra Svanesgade. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble