Højballevej 2

Højballevej 2. Hansted by. Billede fra juni 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble