Højballevej 15

Højballevej 15. Hansted by. Opført 1935. Om- Tilbygget 1983. Billede fra juni 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble