Højballevej 19

Højballevej 19. Hansted by. Opført 1795. Om- Tilbygget 1917. Udflyttet fra Hansted i 1795. Er opført 1711. Billede fra juni 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble