Højballevej 19

Højballevej 19. Hansted by. Opført 1916. Billede fra juni 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble