Højballevej 29

Højballevej 29. Bleld by. Opført 1877. Om- Tilbygget 1976. Billede fra juni 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble