Højbrogade 10C

Opført 1939. Om- Tilbygget 1970. Billede fra april 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble