Højlundsgade

Vandtårnet i Lunden. Udlåner Horsens Vand A/S.

bubble