Højlundsgade 1

Opført 1920. Billede fra marts 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble