Højlundsgade 13

Opført 1933. Om- Tilbygget 1968. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble