Højlundsgade 17

Opført 1929. Om- Tilbygget 1987. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble