Højlundsgade 20

Parti fra Højlundsgade. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble