Højlundsgade 21

Opført 1930. Om- Tilbygget 1957. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble