Højlundsgade 22

Opført 1918. Om- Tilbygget 1931. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble