Højlundsgade 23

Opført 1940. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble