Højlundsgade 5

Opført 1929. Billede fra marts 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble