Højlundsgade 8A

Opført 1913. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble