Højlundsgade 8A

Set fra vandtårnet som er åbent for offentligheden i anledning kunstværket "Tower Music", der består af 54 automatiserede spilledåser, som er monteret på farvede, transparente akrylplader. Den 9/8-2017. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble