Højlundsgade 9

Opført 1929. Om- Tilbygget 1976. Billede fra april 1991.  Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble