Højlundsgade 9

Opført 1929. Om- Tilbygget 1976. Billede fra august 2005. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble