Jernbanegade

Hjørnet af Beringsgade og Jernbanegade set mod vest. Til højre Fabrikvej og til venstre Engvejen (senere Houmannsgade, i 2005 bebygget) og ligeud lå Jernbanegade (idag Houmannsgade). Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble