Jessensgade 6

C. P. Walther startede som selvstændig forretningsmand, 25 år gammel, i Jessensgade umiddelbart før første verdenskrig. Her havde han herreekviperingsforretningen Boston. Der var fremdrift i ham og allerede 5 år senere købte han efter Anker Christensens Engelsk Beklædningsmagasin på Søndergade 8. Han blev senere polsk konsul og i hans egenskab som formand for biblioteksforeningen var en af forgangsmændene da der skulle skaffes penge  til en biblioteksbygning. Christian Plüger Walther blev den 14. november 1916 gift med Anna Kirstine Møller.De fik 4 børn, Børge i 1918, Annelise i 1919, Gerda i 1922 og Christian i 1928.Han var ved at komme sig efter en årelang periode med svigtende helbred. Sidst på dagen den 20/10-1951 sov han ind efter en blodprop, kun to måneder efter sin 63 års fødselsdag. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble