Kattesund

Set fra Nørregade omkring 1975. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble