Kildegade 3

Set mod nordvest. Afs. er Petrea, formentlig enke P. Lundorff som boede på adresse iflg. vejviseren 1909-10. Postkort Frank Miller.

bubble