Kirkegårdsallè 4

Stuen Kirkegårdsalle 4 i 1919. Findes 1. gang i vejviseren 1919 som agent på denne adresse. Udlåner Helle Skærbæk Nielsen.

bubble