Kirkegårdsallè

Bagsiden af Kirkegårdsalle. Udlånt af Industrimuseet, Horsens.

bubble