Kirkevænget 33

Arkiv nr. B20.153-lb3. 1986. Haven. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble