Kirkevænget 33

Arkiv nr. B20.153-lb4. 1986. Huset. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble