Kørupvej 1

Lund by. Opført 1919. Om- Tilbygget 1972. Billede fra maj 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble