Korningvej 2

Arkiv nr. B20.209-lb1. 1900. Nedermølle stuehus. Udlånt af Hatting Lokalarkiv.

bubble