Kraghsvej 3

Opført 1934. Om- Tilbygget 1978. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble