Krogsbæksallè

Parti fra Krogsbækalle. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble