Læsøgade 1

Parti fra Læsøgade. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble