Læsøgade 2

Hjørnet af Spedalsø/Læsøgade. Billedskærer Rehn. Udlåner Edith Rehn.

bubble