Læsøgade 7

Nye boliger i Læsøgade, februar 2006. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble