Læsøgade 7

Nye boliger i Læsøgade, 14. juni 2006. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble