Langmarksvej 53

Her bygges et 50-meterbassin, et varmtvandsbassin og omklædningsfaciliteter og forventes færdig til sæsonstart 1. august 2023. Den 11/9-2022. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble