Langmarksvej 53

Her bygges et 50-meterbassin, et varmtvandsbassin og omklædningsfaciliteter og forventes færdig til sæsonstart 1. august 2023. Der var rejsegilde den 2. marts 2023. Den 21/5-2023. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble