Lille Nygade

Fakkeltoget for emnet om bedre boliglovgivning drog gennem byen og stoppede foran Lille Nygade 8, hvor der blev holdt 1 minuts stilhed for en ung kvinde, der omkom i kampen for en bedre bolig. Det vasr DSU i Horsens som var arrangør. Den 31/1-1981. Udlåner Svend Holbo Rasmussen.

bubble