Lindholm 19

Vinduer isat og spær rejst. Den 29/9-1989. Udlåner Ole Sørensen.

bubble