Løsning

Hilsen fra Frederikslyst. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble