Løsning

Parti fra Frederikslyst. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble