Løsning

Parti fra Frederikslyst ved Løsning. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble