Løsning

Ussinggård nævnes første gang i år 1499, da hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz skiftede med sine børn. Hovedbygningen er opført i 1859. Ussinggård gods er på 223,3 hektar. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble