Løsning

Kortet er skrevet af Mary Erichsen, Ussinggård. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble