Løvenørnsgade 12

Anders Smidstrup foran en revolution, en mikrofilms skærm som afløste de tunge reservedels ringbind. Marts 1977. Udlåner Jørgen Rye Pedersen

bubble