Løvenørnsgade

Set fra Carøesgade. Udlåner Ib Lykke Sørensen.

bubble