Løvenørnsgade

Det gl. bibliotek - barak. Biblioteket eksisterede i ræbarakken fra 1949-1960. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble