Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 19/4-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble