Lovbyvej

Bro ved Årupgaard. Den 12/5-1943. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble